Social Icons

मुक्तक

सबै खुशिहरुले हसाउँदैनन् 
सबै फूलहरुनी बासाउँदैनन् 
सच्चा प्रेम सधै अमर हुन्छ 
सबै प्रेमीहरुले फसाउंदैनन् !!

No comments:

Post a Comment